Sundhed

Danske bryggerier og tapperier arbejder for en ansvarlig alkohol- og læskedrikkultur.

Øl er et lavalkoholholdigt kulturprodukt og nydelsesmiddel. Alkohol skal nydes i moderate mængder og ikke drikkes af børn og helt unge, ligesom unges alkoholdebut skal ske så sent som muligt. Bryggeriforeningen bakker aktivt op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol og føler en særlig forpligtelse over for børn og unge.

Læskedrikke, naturligt mineralvand og kildevand er nydelsesmidler, der bidrager til at opretholde væskebalancen. Branchen vil gerne støtte forbrugerne i at føre en aktiv og sund livsstil.

Branchen har pålagt sig selv et særligt ansvar for, at dens produkter bliver nydt med omtanke, og at markedsføringen sker ansvarligt og med respekt for sundhedsmæssige aspekter.

Nedenfor på denne side kan du læse om vores mål og forpligtelser. Du kan desuden blive klogere på fakta om alkohol og ansvarligt forbrug.

Mål for 2030

 • Andelen af voksne og unge, der drikker mere end 10 genstande ugentligt, er reduceret med mindst 50% (delmål 2025: mindst 25%)*.
 • Andelen af unge, der drikker fuldskabsorienteret, er reduceret med mindst 50% (delmål 2025: mindst 25%)**.
 • Kalorieindholdet i læskedrikke er reduceret med mindst 15% pr. 100 ml. (basisår 2018)
 • Light-læskedrikke udgør mindst 45% af det totale læskedriksalg
 • Ingen børn drikker energidrikke.

*I 2017 drak 18% af befolkningen mere end 10 genstande ugentligt. Branchens konkrete mål er 9% i 2030 og 13,5% i 2025. I 2017 drak 25,9% af de 16-24 årige mere end 10 genstande ugentligt af grænsen (jfr. Den Nationale Sundhedsprofil). Her er målet max. 13% i 2030 og max. 19,5% i 2025.

** I 2017 drak 21% af de 16-24-årige jævnligt fem eller flere genstande ved samme lejlighed (jfr. Den Nationale Sundhedsprofil). Målet er, at dette reduceres til max. 10,5%% i 2030 og max. 15,5% i 2025.

Ansvarligt salg

For at nå vores 2030-mål forpligter vi os til at agere ansvarligt ved salg og markedsføring af branchens produkter.

Det vil vi gøre ved at:

 • håndhæve retningslinjerne for markedsføring af alkohol og læskedrikke, herunder energidrikke, via alkohol- og læskedrikreklamenævnene
 • samarbejde om forebyggelse i partnerskaber med hele værdikæden
 • fremme forbruget af alkoholfri øl og lavalkoholholdige drikkevarer
 • bakke op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkoholindtag.
 • sørge for at alkoholholdige drikkevarer er mærket med ingrediensliste og kalorieindhold – læs mere her
 • bidrage til at reducere befolkningens samlede kalorieindtag ved at tilbyde sukkerfri alternativer til sukkerholdige drikke
 • øge andelen af sukkerfri og sukkerreducerede produkter samt introducere mindre forpaknings-størrelser
 • undgå markedsføring af energidrikke over for børn
 • mærke tydeligt på etiketten, at energidrikke ikke bør indtages af børn.

Fakta om alkohol

Øl er et nydelsesmiddel, der er flettet ind i vores kultur og livsstil. I moderate mængder er øl sundt, og det bringer nydelse og glæde til mange. Det er vi stolte af. Øl er ligeledes en klima- og ernæringsvenlig drikkevare sammenlignet med andre typer af drikkevarer.

Kilde: Denstoreklimadatabase.dk

Desværre kan øl også misbruges – fx. af unge uden den rigtige støtte og de rigtige grænser hjemmefra, og øl kan ligeledes ved et overforbrug føre til et alkoholmisbrug.

I Bryggeriforeningen mener vi, at alle initiativer i forhold til alkohol skal basere sig på fakta. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om befolkningens alkoholindtag ud fra forskning om alkohols betydning.

Du kan læse mere om, hvordan alkohol påvirker kroppen og dine omgivelser og om Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Unge og alkohol

Nogle unge drikker næsten ikke alkohol, andre unge drikker mere, men det er heldigvis kun et lille mindretal, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser for indtag af alkohol – ni ud af ti unge på 16-24 år holder sig under grænserne, hvilket er en andel, som er steget markant de senere år. Til gengæld drikker omkring halvdelen af de unge desværre jævnligt fem eller flere genstande ved samme lejlighed.

Bryggeriforeningen arbejder for og mener at:

 • unge skal have en fornuftig alkoholkultur
 • dialog med de unge om alkohol er vejen frem
 • unge ikke er så vilde som flertallet fejlagtigt tror
 • uddannelsessteder og andre ungemiljøer bør have en alkoholpolitik
 • unge ikke skal drikke alkohol med høje procenter, der er svære at styre
 • mindreårige ikke skal drikke alkohol
 • unge og ældre altid skal afholde sig selv og andre fra spritkørsel
 • forældre bør sætte rammer for fester og alkohol for deres teenagere.

Bryggeriforeningen bakker op om den omfattende forskning, der viser, at oplysning, kommunikation og dialog er den mest effektive måde at fremme et moderat, ansvarligt forbrug. Vi arbejder målrettet med relevante målgrupper og med differentierede budskaber i samarbejde med offentlige og private parter.

Øl er et nydelsesmiddel, der bidrager positivt til danske traditioner ved festlige lejligheder og i hverdagen – så længe dette gøres i moderate mængder og af dem, der er gamle nok.

For at hjælpe de unge og deres forældre med at sætte ansvarlige rammer for indtag af alkohol, har vi samlet en række oplysninger og gode råd.

Drikker du for meget?

Er du i tvivl om, hvorvidt dit alkoholforbrug er fornuftigt?

Voksne har en høj risiko for at blive syge på grund af alkohol ved et forbrug på:

 • 10 genstande om ugen. Dette gælder både mænd og kvinder.

Har du brug for råd, vejledning eller hjælp til at komme ud af et misbrug, kan du kontakte Alkolinjen og få gratis og anonym rådgivning.

Kender du en person med et alkoholmisbrug?

Har du et familiemedlem, en ven eller en anden bekendt, som har et alkoholmisbrug?

Hvis du er pårørende til en person, der drikker for meget, kan du kontakte Alkolinjen og få gratis og anonym rådgivning.

Unge mellem 14-35 år kan ligeledes kontakte TUBA, som hjælper unge, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. De tilbyder gratis og anonym rådgivning samt terapi.

Fakta om læskedrikke

Læskedrikke er nydelsesmidler, der er en del af vores kultur og livsstil. Hvad enten der er tale om sodavand, most, energidrik eller iste kan læskedrikke indtaget med mådehold være en del af en sund og balanceret kost. Læskedrikke er ligeledes en klimavenlig og energimæssigt fornuftig drikkevare sammenlignet med andre typer af drikkevarer.

Kilde: Denstoreklimadatabase.dk

Fødevarestyrelsen anbefaler at drikke 1-1 ½ liter væske i døgnet. Når man er fysisk aktiv eller sveder meget, har man dog ifølge styrelsen brug for at drikke mere væske end normalt. Læskedrikke kan i begrænset omfang tælle med i væskeindtaget.

Ifølge DTU Fødevareinstituttet kommer 24% af danskernes sukkerindtag fra drikkevarer, inkl. læskedrikke. For at begrænse sukkerindtaget fra læskedrikke er det Bryggeriforeningens mål sammen med deltagerne i Fødevarepartnerskabet at reducere kalorieindholdet i læskedrikke med mindst 15% inden 2030.

Flere studier viser, at sukkerfri læskedrikke kan bidrage til vægttab som en del af en balanceret kost.

Mængden af koffein i en energidrik på 25 cl svarer til en kop kaffe. Voksne kan derfor trygt drikke energidrikke, men som med alle andre fødevarer er et overdrevent forbrug ikke sundt. Børn, gravide samt ammende kvinder bør ikke drikke energidrik, og Bryggeriforeningen anbefaler at mærke sine energidrikke tydeligt med dette.

Du kan læse mere om udviklingen inden for læskedrikke.