Kvalitet

Læskedrikke og vandes kvalitet sikres ved en kombination af høj hygiejne og effektiv kvalitetskontrol på bryggerierne.

Kvalitet, hygiejne og sporbarhed

På bryggerierne arbejdes der efter god produktions- og hygiejnepraksis. Det betyder, at alle processer foregår under styrede og fastlagte betingelser, så den kvalitet, der opnås, svarer til det, forbrugeren forventer.

Bryggeriernes indretning, størrelse og produktionsflow  skal sikre, at lokaler kan holdes passende rengjorte, vedligeholdte og at god hygiejnepraksis kan overholdes.

Endvidere udarbejdes der opskrifter for alle produkter indeholdende de indgående ingredienser, emballage, fremstillings- og pakkeforskrifter, oplysning om mærkning, holdbarhed og relevante analyseværdier.

Kvaliteten overvåges
Kvalitet og fødevaresikkerhed styres under hele produktionen med passende overvågning af temperatur, tid, tryk og relevante analyser af smag, lugt, visuel bedømmelse, pH, % P / ºBrix, ledningsevne osv. Der udtages løbende prøver til analyse og kvalitetskontrol i henhold til de krav, bryggerierne har opstillet for hver enkelt råvare og for de færdige læskedrikke og vande.

Der udarbejdes procesjournaler, hvor alle relevante parametre registreres.

For at opnå en optimal kvalitet er det vigtigt, at alle processer under læskedrikproduktionen foregår på en hygiejnisk måde, også selvom de færdige produkter pasteuriseres eller sterilfiltreres.

Hygiejne
For at optimere fødevaresikkerheden og god produktions- og hygiejnepraksis og for at sikre, at alle regler om hygiejne og øvrig fødevarelovgivning overholdes, følger Bryggeriforeningens medlemmer en bryggeribranchekode, der er godkendt af Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om branchekoden her. 

Sporbarhed
Branchen har udarbejdet retningslinjer for sporbarhed på bryggerier og tapperier.

Retningslinjerne sikrer, at branchen opfylder fødevarelovgivningens krav til sporbarhed. Målet med sporbarhed er, at bryggerierne i tilfælde af, at der opstår fødevaresikkerhedsmæssige problemer, kan foretage en målrettet tilbagetrækning af produkter.