Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked

Sales of soft drinks on the Danish market from members of Danish Brewers Association

I tallene indgår ikke hvide vande med og uden smag samt iste.

Kilde: Bryggeriforeningen