Færre danskere overskrider risikogrænser for forbrug af alkohol

Fewer Danes exceed risk limits for consumption of alcohol

Andel der overskrider risikogrænser

Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse er 21 genstande pr. uge for mænd og 14 genstande pr. uge for kvinder.

Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse er 14 genstande pr. uge for mænd og 7 genstande pr. uge for kvinder.

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010, 2013 og 2017