Salg af alkohol pr. indbygger over 14 år fordelt på øl vin og spiritus (liter ren alkohol)

Sales per capita above the age of 14: beer, wine and liquor (ltr. alcohol)

Kilde: Danmarks Statistik