Arbejdsmiljø

Branchen har i fællesskab vedtaget en række retningslinjer, visioner etc., der udgør den fælles branchepolitik vedrørende arbejdsmiljø.

Mission

Gennem indflydelse, vidensdeling og gennemslagskraft at sikre branchen de bedst mulige vilkår for at skabe godt arbejdsmiljø på fair konkurrencevilkår inden for realistiske økonomiske rammer.

Vision

Bryggeriforeningen vil være blandt de førende brancheorganisationer inden for arbejdsmiljø og derved også altid kunne fremstå som et godt eksempel for andre brancher.

Strategisk målsætning

  • Gennemslagskraft over for presse og myndigheder
  • Højt forhandlingsniveau hos myndigheder
  • At udvikle viden og ekspertise på arbejdsmiljøområdet til gavn for medlemsvirksomhederne og deres ansatte
  • At arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål

Branchen søger indflydelse på lovgivningen

  • Arbejdsmiljøudvalget følger og påvirker udviklingen på lovgivningsområdet med henblik på at varetage branchens interesser på kort og lang sigt.
  • Med rettidig omhu vurderer branchen arbejdsmiljøbelastningerne for de af branchens beskæftigede, der håndterer varer – fortrinsvis i supermarkeder og restauranter– og udarbejder om nødvendigt handlingsplaner til løsning af evt. belastningsproblematikker.
  • Medlemsvirksomhederne skal være på forkant, når det gælder arbejdsmiljø.