For medlemmer

Politisk indflydelse, rådgivning, uddannelse og eksponering.

Bryggeriforeningen er brancheorganisation og fælles talerør for bryggerier og tapperier i Danmark. Vi varetager og formidler medlemmernes interesser over for Folketinget, myndighederne, medierne og den øvrige offentlighed. Som medlem får du en kompetent formidling af bryggeriernes interesser over for regeringen, Folketinget og ministerier med henblik på at forbedre politiske rammevilkår.

Login for medlemmer

Er I allerede medlem af Bryggeriforeningen, kan I logge ind med jeres loginoplysninger. Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os.

Bliv medlem

Vil I gerne være en del af Bryggeriforeningen ? Læs mere om fordelene og muligheden for at blive en del af brancheorganisationen.

Medlemsfordele

Politisk indflydelse

 • Formidling af jeres virksomheds interesser over for regering, Folketinget og ministerier
 • Indflydelse på branchens politikformulering
 • Adgang til den nyeste viden om kommende, politiske initiativer af betydning for rammevilkår, investering og strategi.

Indflydelse i foreningen

 • Repræsentanter i Bryggeriforeningens Executive Committee
 • Plads i bestyrelsen
 • Plads i SMB (Små og mellemstore bryggerier)
 • Adgang til kollegiale fora og arbejdsgrupper for udveksling af erfaringer og nye tiltag i branchen.

 PR/eksponering

 • Eksponering i medierne og via Bryggeriforeningens kommunikationskanaler
 • Eksponering ved events og arrangementer afholdt af Bryggeriforeningen

Rådgivning og uddannelse

 • Rådgivning vedr. emballage-, arbejdsmiljø-, miljø- og fødevarelovgivning, herunder regler om hygiejne, mærkning, tilsætningsstoffer samt adgang til elektronisk lovmanual med al relevant lovgivning på miljø- og fødevareområdet
 • Tilbud om kurser på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole til nedsat pris
 • Diplombryggeruddannelsen på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, målrettet mindre bryghuse, til nedsat pris
 • Medbestemmelse på udbuddet af tekniske kurser på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole og rabat på deltagelse i efteruddannelseskurser for personale
 • Deltagelse i foreningens arbejde med udvikling af en kvalitetsstandard for dansk specialøl, herunder deltagelse i smagsvurderinger af medlemmers øl
 • Adgang til og mulighed for at anbefale relevante analyser og fakta
 • Adgang til relevante branchestatistikker
 • Deltagelse i relevante møder/seminarer – betalt af Bryggeriforeningen – hvor der udveksles ”best practices”
 • Bistand i pressehåndtering via rådgivning og strategi på kontroversielle emner
 • Rådgivning og juridisk bistand i forbindelse med eventuelle konflikter med myndigheder (fx. konkurrence-, skatte- og fødevaremyndighederne)
 • Sekretariatsbistand og mødefaciliteter stillet til rådighed.