Reduktion af distributionens klimaaftryk

Bryggerierne og tapperierne vil investere mere i grøn omstilling af distributionen og effektivisere transporten yderligere, således at klimaaftrykket fra distributionens er reduceret yderligere i 2030.

Plan for reduktion af distributionens klimaaftryk i 2030:

 • Flytte flere godstransporter væk fra vejene og over til jernbanen
 • Fossile brændsler udskiftes med bio- og naturgas som drivmiddel i tung godstransport
 • Benytte modulvogntog til store varetransporter
 • Effektivisere ruteplanlægningen, så kørsel reduceres og forgæves kørsler undgås m.m.
 • Udnytte køretøjer bedre, så færre køretøjer kan transportere samme varemængde
 • Udskifte ældre distributionskøretøjer med nye, der lever op til højeste EURO-norm
 • Samarbejde med andre virksomheder og brancher om transportopgaver
 • Undersøge mulighederne for at benytte klimavenlige drivmidler (f.eks. el- eller biogas) i forbindelse med vareleveringen i byerne
 • Reducere udledningen ved intern transport, f.eks. ved at identificere og benytte effektive klimaven-lige gaffeltrucks

Barrierer:

 • Ny lovgivning og hyppige ændringer giver usikkerhed om rammevilkårene og betyder, at branchen sætter nye tiltag i bero og er afventende med nye tiltag. Branchens investeringer i grøn omstilling forudsætter en høj grad af stabilitet og forudsigelighed i rammevilkårene for at kunne lykkes, da betydelige investeringer forudsætter lange afskrivningsperioder. Bedre rammevilkår for omstilling af distributionen kræver blandt andet:
  • Økonomiske incitamenter og gode rammevilkår for godstransport med lastbiler på alternative drivmidler. Det forudsætter samtidig, at der er en sikker og stabil forsyning af alternative drivmidler til konkurrencedygtige priser.
  • Styrkede rammevilkår for jernbanegodstransport, herunder prioritering af godstransport over bælterne og gennem Jylland i de kommende års store baneinvesteringer. Godstransport med jernbane skal være en attraktiv løsning med både hyppig og sikker levering og til konkurrencedygtige priser.
  • Høj prioritering af godstransporten, så godstransport ad jernbane kan blive en mere troværdig transportløsning. Det indebærer blandt andet, at godstransporten prioriteres allerede i planlægningen af større ombygninger, og at godstransport prioriteres ved driftsforstyrrelser, samt at togafgange meddeles i meget god tid og mindst 12 måneder frem og fastholdes. Kan dette ikke garanteres må virksomheder i stedet omlaste til lastbiler for at opfylde deres leveringskontrakter med kunder.