Branchekode

Retningslinjer for god hygiejnepraksis og produktionsforhold

Bryggeriforeningen har udviklet en branchekode for bryggeri-, læskedrik- og vandvirksomheder, der indeholder retningslinjer for god hygiejnepraksis og produktionsforhold. Branchekoden er udviklet i samarbejde med Bryggeriforeningens medlemmer, hvor både foreningens store og mellemstore bryggerier samt en række mikrobryggerier har deltaget aktivt i arbejdet.

Målet med branchekoden er at assistere virksomhederne i styring af hygiejnen, dels ved indretning og drift af virksomhederne, dels ved gennemførelsen af den lovpligtige egenkontrol. Branchekoden er udarbejdet som et webbaseret dokument, der fremgår af Bryggeriforeningens medlemssite. Branchekoden kan bl.a. anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedernes egenkontrolprogram.

Branchekodens indhold

Branchekoden opdateres løbende og vurderes af Fødevarestyrelsen. Det er frivilligt, hvorvidt bryggeri-, læskedrik- eller vandvirksomhederne vælger at følge branchekoden, men Fødevarestyrelsens kontrolenheder skal tage hensyn til koden ved kontrol af virksomheder, der følger koden. Det er hensigten, at branchekoden skal lette dialogen med myndighederne og sikre ensartet tolkning af reglerne.

Retningslinjerne i branchekoden lever op til myndighedernes krav til hygiejne m.v. i henhold til bl.a. fødevareforordningen og hygiejneforordningen samt diverse myndighedsvejledninger på området. Det overordnede mål med hygiejnereglerne er at sikre høj fødevaresikkerhed. Branchekoden beskriver, hvordan virksomhederne kan fastlægge krav, dokumentere metoder og procedurer for virksomhedernes opfyldelse af de mål og generelle principper for hygiejnen, der er fastsat i lovgivningen. Følger virksomhederne retningslinjerne i branchekoden, lever virksomhederne også op til lovkravene om mærkning og om emballage.

Praktisk anvendelse af branchekoden

Bryggeri-, læskedrik- og vandvirksomheder er ikke ens og adskiller sig på forskellige områder i størrelse, kapacitet, typer af produktion, alder på bygninger og produktionsudstyr samt kvalitetsstyringssystem. Bryggeriforeningen har derfor indarbejdet fleksibilitet i branchekodens anbefalinger til retningslinjer for god hygiejnepraksis og produktionsforhold. Har du spørgsmål til branchekoden, kan du kontakte Bryggeriforeningen.