Forum for fødevarereklamer

Bryggeriforeningen er tilsluttet kodeks om fødevarereklamer.

Bryggeriforeningen er tilsluttet kodeks om fødevarereklamer,.som er et frivilligt initiativ til ikke at reklamere for fødevarer med højt indhold af fedt, sukker og salt i medier til børn. Det frivillige kodeks trådte i kraft 1. januar 2008 og er et tiltag for at imødegå den stigende forekomst af overvægt blandt børn.

Baggrund
Vi har i de seneste år været vidner til en stigning i antallet af overvægtige og svært overvægtige børn. Det kræver en bredspektret indsats fra både den enkelte familie, det private erhvervsliv, myndigheder og det politiske niveau at ændre denne udvikling.

DI Fødevarer har sammen med Mediebranchen og afsendere af fødevarereklamer dannet Forum for fødevarereklamer med det formål at opretholde og vedligeholde et frivilligt kodeks, så der ikke reklameres for fødevarer med højt indhold af sukker, fedt og salt i medier målrettet børn. Dette ønsker vi i Bryggeriforeningen aktivt at bakke op om.

Hvad indebærer kodeks?

  • Stop for reklamer af fødevarer med højt indhold af fedt, sukker og salt i medier målrettet til børn.
  • Opbakning fra alle led i reklamekæden – omfatter fødevareproducenter, dagligvarehandel, elektroniske og trykte medier, reklamebranchen og annoncører.
  • Bred dækning af børnemedier – børneprogrammer i tv og radio, websider rettet mod børn, SMS-tjenester og børneblade er omfattet.
  • Kriterier for, hvornår fødevarer har et højt indhold af fedt, sukker og salt – fastsat ud fra offentlige retningslinjer for, hvilke typer af fødevarer der kun bør indgå i begrænset omfang i den daglige kost.