Vil I være medlem af Bryggeriforeningen?

Bryggeriforeningen er en brancheorganisation for bryggerier og tapperier i Danmark.

Er Bryggeriforeningen noget for jer?

Bryggeriforeningen formidler danske bryggeriers og tapperiers interesser over for politikere og myndigheder med henblik på at forbedre branchens rammevilkår.

Som medlem får I bl.a. fagligt kvalificeret rådgivning fra foreningens medarbejdere på en lang række områder, online-adgang til relevant information om eksempelvis lovgivning og vejledninger samt adgang til at udveksle værdifulde erfaringer med øvrige medlemmer.

I kan læse mere om medlemsfordelene herunder og kontakte Peter Fenger, hvis I har spørgsmål eller er interesseret i at blive medlem.

Peter Fenger - Nye medlemmer af bryggeriforeningen

Peter Fenger

Skatte- og arbejdsmiljøchef

Mail: pf@bryggeriforeningen.dk
Telefon: 2086 0506

Politisk indflydelse

 • Formidling af jeres virksomheds interesser over for regering, Folketinget og ministerier
 • Indflydelse på branchens politikformulering
 • Adgang til den nyeste viden om kommende, politiske initiativer af betydning for rammevilkår, investering og strategi.

Indflydelse i foreningen

 • Repræsentanter i Bryggeriforeningens Executive Committee
 • Plads i bestyrelsen
 • Plads i SMB (Små og mellemstore bryggerier)
 • Adgang til kollegiale fora og arbejdsgrupper for udveksling af erfaringer og nye tiltag i branchen.

 PR/eksponering

 • Eksponering i medierne og via Bryggeriforeningens kommunikationskanaler
 • Eksponering ved events og arrangementer afholdt af Bryggeriforeningen

Rådgivning og uddannelse

 • Rådgivning vedr. emballage-, arbejdsmiljø-, miljø- og fødevarelovgivning, herunder regler om hygiejne, mærkning, tilsætningsstoffer samt adgang til elektronisk lovmanual med al relevant lovgivning på miljø- og fødevareområdet
 • Tilbud om  kurser på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole til nedsat pris
 • Diplombryggeruddannelsen på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, målrettet mindre bryghuse, til nedsat pris
 • Medbestemmelse på udbuddet af tekniske kurser på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole og rabat på deltagelse i efteruddannelseskurser for personale
 • Deltagelse i foreningens arbejde med udvikling af en kvalitetsstandard for dansk specialøl, herunder deltagelse i smagsvurderinger af medlemmers øl
 • Adgang til og mulighed for at bestille anbefale analyser og fakta
 • Adgang til relevante branchestatistikker
 • Deltagelse i relevante møder/seminarer – betalt af Bryggeriforeningen – hvor der udveksles ”best practices”
 • Bistand i pressehåndtering via rådgivning og strategi på kontroversielle emner
 • Rådgivning og juridisk bistand i forbindelse med eventuelle konflikter med myndigheder (fx. konkurrence-, skatte- og fødevaremyndighederne)
 • Sekretariatsbistand og mødefaciliteter stillet til rådighed