Danske bryggerier og tapperiers bidrag til det danske velfærdssamfund

Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør over 10 mia. kr.

Bidraget er fordelt som det fremgår neden for.

Skatter og afgifter udgør 4,5 mia. kr. fordelt som følger:

Værdiskabelse udgør 6,1 mia. kr. fordelt som følger:

Danske bryggeriers bidrag til kunst, kultur, videnskab og almennyttige formål
udgør over 500 mio. kr.

Kilde: Bryggeriforeningen, European Economics og Skatteministeriet

4600 medarbejdere skaber godt 20.000 arbejdspladser i andre brancher

Branchen beskæftiger 4600 medarbejdere på bryggerierne og tapperierne.

For hvert job på bryggerier og tapperier bliver der skabt fire job på barer, caféer og restauranter og ét job inden for øvrige fag såsom landbrug og detailhandel.

I alt beskæftiger øl- og læskedrik-verdenen 25.000 danskere.

Globalt har danske bryggerier og tapperier knap 50.000 medarbejdere.

Caféer og restauranter

Øvrige fag