Energi- og sukkerkilder

Energy and sugar sources

Energikilder

Chart by Visualizer

Kilder til sukkerindtag

Chart by Visualizer
Kilde: Danskernes Kostvaner (2011-2013 DTU Fødevareinstituttet, offentliggjort februar 2015)