Energi- og sukkerkilder

Energy and sugar sources

Energikilder

Kilder til sukkerindtag

Kilde: Danskernes Kostvaner (2011-2013 DTU Fødevareinstituttet, offentliggjort februar 2015)