Fakta om alkohol

I Bryggeriforeningen mener vi, at alle initiativer i forhold til alkohol skal basere sig på fakta. Her på siden kan du blive klogere på, hvordan alkohol påvirker kroppen og dine omgivelser og læse om Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Sådan påvirker alkohol kroppen

Øl, vin og spiritus er nydelsesmidler, vi skal drikke med måde, fordi de indeholder alkohol. Vi kan blive fulde af at drikke, fordi alkohol påvirker vores hjerne. Alkohol er derfor ikke blot et nydelsesmiddel, men også et rusmiddel.

Sådan reagerer vi på alkohol

Når vi drikker alkohol påvirkes vores hjerne. Hjernen begynder at fungere dårligere, i starten mister den nogle af sine avancerede funktioner (bl.a. sociale kompetencer) og senere nogle af de vigtige basale funktioner (fornuften, dømmekraften, balancen). Derfor stiger risikoen for en trafikulykke også, hvis du kører, når du har drukket alkohol. Læs mere om alkohol i trafikken her.

Unge hjerner kan tage skade

Hjernen er ikke færdigudviklet, før man er i starten af tyverne. Det kan derfor være særligt skadeligt, når unge drikker alkohol. Unges hjerner kan også reagere kraftigere på alkohol og indlæringscentret kan blive påvirket.

Hjernen består af fedt, og da alkohol er fedtopløsende, mister man hjerneceller, når man drikker alkohol. Heldigvis har vi rigtig mange hjerneceller, så man skal drikke meget og i lang tid, før det er fysisk skadeligt for hjernen. Den største risiko for unge ved at drikke alkohol er umiddelbart risikoen for at komme til skade pga. fald, slagsmål, trafikulykker eller arbejdsulykker. Læs mere om unge og alkohol her.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsen fastsætter anbefalinger om befolkningens alkoholindtag ud fra forskning om alkohols betydning for sygdom og dødsfald.

Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol

Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt.

Baggrunden for anbefalingerne til børn og unge er risikoen for helbredsskader.  Det område i hjernen, der styrer evnen til at vurdere en risiko og dermed hjælper os til at forudse konsekvensen af vores handlinger, er først helt færdigudviklet i 18-20-årsalderen. Desuden er børn og unges organer mere følsomme over for alkohols skadelige effekter.

Voksne har en høj risiko for at blive syge på grund af alkohol ved et forbrug på

  • 14 genstande om ugen for kvinder
  • 21 genstande om ugen for mænd.

Voksne har en lav risiko for at blive syge på grund af alkohol ved et forbrug på

  • 7 genstande om ugen for kvinder
  • 14 genstande om ugen for mænd.

Man bør maximalt drikke 5 genstande ved samme lejlighed.

Bryggerierne genstandsmærker på etiketten, så forbrugerne nøjagtigt kan se, hvor mange genstande emballagen indeholder.

Antal genstande i en række drikkevarer:

Antal genstande
1 alkoholfri øl (33 cl., max. 0,5% alk.vol) 0,0-0,1 genstand
1 letøl (33 cl., 2,6% alk.vol.) 0,6 genstand
1 alm. pilsner (33 cl., 4,6% alk.vol.) 1 genstand
1 stærk øl (33 cl., 6% alk.vol.) 1,3 genstande
1 stærk øl (33 cl., 8% alk.vol) 1,8 genstande
1 flaske vin (75 cl., 12% alk.vol.) 6 genstande
1 flaske vin (75 cl., 14% alk.vol.) 7 genstande
1 stort glas spiritus (4 cl., 38% alk.vol.) 1 genstand
1 RTD flaske/dåse (33 cl., 4,5% alk.vol.) 1 genstand

En genstand svarer i Danmark til 12 gram alkohol.

Øl og sundhed

Hovedparten af befolkningen har et uproblematisk forhold til alkohol. Ifølge den nationale sundhedsprofil 2017 drikker 93,1 % af befolkningen mindre end de anbefalede maksimale genstandsgrænser pr. uge på 14/21 genstande for henholdsvis kvinder og mænd (Sundhedsstyrelsen 2017).

Det er derfor vigtigt, at den forebyggende indsats har fokus på misbrug og ikke på det almindelige forbrug. Indtag af øl er ikke i sig selv problematisk. Det er derimod et for stort forbrug af alkohol. Derfor skal indsatsen rettes mod dem, der drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser.

Den forebyggende indsats skal også have fokus på, at børn og unge ikke begynder at drikke for tidligt og for meget.

Øl bør drikkes med måde og ansvarligt. Men hvad er “moderat” og “ansvarligt”?

Det afhænger af personen, situationen og øvrige omgivelser.

Der er situationer, hvor et moderat forbrug af alkohol kan være for meget. Det er bl.a. i forbindelse med graviditet, hvis man skal køre bil, eller hvis man tager visse typer af medicin.

Dvs. et moderat og ansvarligt forbrug kan være 1 øl eller 3 øl – eller udelukkende indtag af alkoholfrie drikke – alt afhængig af situationen.

Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som:

At drikke inden for de grænser dit helbred sætter, det samfund du lever i og dine forpligtelser over for din familie og venner.

Et moderat forbrug af øl nedsætter risikoen for en række sygdomme. En øl om dagen for kvinder og 1-3 for mænd er forbundet med den laveste risiko for sygdom fra 45-årsalderen. Personer med et moderat forbrug af øl har 18 % mindre risiko for at dø for tidligt end personer, der er helt afholdende eller har et misbrug. Det er konklusionen i en ernæringsfaglig rapport, udarbejdet af cand. scient. i human ernæring Per Brændgaard Mikkelsen.

Den primære årsag til den gavnlige effekt af et moderat ølforbrug er alkoholen i sig selv. Den sænker risikoen for hjerte-kar sygdomme og type 2-diabetes. Den gavnlige effekt opstår ved et drikkemønster, hvor man drikker hyppigt og mådeholdent, hvilket understreger betydningen af at fremme en nydelseskultur frem for en beruselseskultur.

Ifølge Per Brændgaard Mikkelsen har øl en række ernæringsmæssige fordele i forhold til vin og indeholder en større mængde af en række vigtige mikronæringsstoffer. Det gælder fx B2-vitamin, Niacin, B6-vitamin, B5-vitamin, magnesium og silicium.

Øl adskiller sig fra de fleste andre drikke- og madvarer ved sit indhold af humle. Undersøgelser tyder på, at stofferne i humle har gavnlige virkninger i forhold til forebyggelse af knogleskørhed, type 2-diabetes, åreforsnævring, ledsmerter, paradentose, søvnbesvær, depression, angst og demens. Der er dog behov for mere forskning på området, før der kan drages endelige konklusioner om humles positive virkninger.

Læs mere i Øl og Sundhed og i Beer and health – Moderate consumption as a part of a healthy lifestyle.