Kvalitet

Øllets kvalitet sikres ved en kombination af høj hygiejne og effektiv kvalitetskontrol på bryggerierne.

Kvalitet, hygiejne og sporbarhed


Øllets kvalitet sikres ved en kombination af høj hygiejne og effektiv kvalitetskontrol på bryggerierne.

På bryggerierne arbejdes der efter god produktions- og hygiejnepraksis. Det betyder, at alle processer foregår under styrede og fastlagte betingelser, så den kvalitet, der opnås, svarer til det forbrugeren forventer.

Bryggeriernes indretning, størrelse og produktionsflow skal sikre, at lokaler kan holdes passende rengjort, vedligeholdt og at god hygiejnepraksis kan overholdes.

Endvidere udarbejdes der recepter for alle produkter indeholdende de indgående ingredienser, emballage, fremstillings- og pakkeforskrifter, oplysning om mærkning, holdbarhed og relevante analyseværdier.

Kvaliteten overvåges
Kvalitet og fødevaresikkerhed styres under hele produktionen med passende overvågning af temperatur, tid, tryk og relevante analyser af smag, lugt, visuel bedømmelse, pH, % P / ºBrix, ledningsevne osv. Der udtages løbende prøver til analyse og kvalitetskontrol i henhold til de krav bryggerierne har opstillet for hver enkelt råvare og for det færdige øl. Der udarbejdes bryg/procesjournaler, hvor alle relevante parametre registreres.

For at opnå en optimal kvalitet er det vigtigt, at alle processer under brygningen foregår på en hygiejnisk måde, også selvom f.eks. urtkogningen dræber alle mikroorganismer og de færdige produkter evt. pasteuriseres eller sterilfiltreres.

Hygiejne
Alkoholindholdet i øl kombineret med lav pH, indhold af kuldioxid, bitterstof fra humlen og meget lavt iltindhold giver en høj sikkerhed mod vækst af uønskede mikroorganismer. For at optimere fødevaresikkerheden og god produktions- og hygiejnepraksis og for at sikre, at alle regler om hygiejne og øvrig fødevarelovgivning overholdes, følger Bryggeriforeningens medlemmer en bryggeribranchekode, der er godkendt af Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om branchekoden her.

Sporbarhed
Branchen har udarbejdet retningslinjer for sporbarhed på bryggerier og tapperier.
Retningslinjerne sikrer, at branchen opfylder fødevarelovgivningens krav til sporbarhed. Målet med sporbarhed er, at bryggerierne i tilfælde af, at der opstår fødevaresikkerhedsmæssige problemer, kan foretage en målrettet tilbagetrækning af produkter.