Danske bryggeriers produktion i Danmark (mio. liter)

Production by Danish breweries in Denmark (mill. litres)

Danske bryggeriers produktion i Danmark fra 2010-2018 – I søjlediagrammet fremgår produktionen og deraf eksporten.

Kilde: Danmarks Statistik.