Færre danskere drikker fem genstande eller flere ved samme lejlighed

Fewer Danes drink five units of alcohol or more at the same occasion

Andel der hver uge drikker fem eller flere genstande ved samme lejlighed 

Hvis du drikker alkohol, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at voksne på 18 år og derover:

  • Højst drikker 10 genstande om ugen
  • Højst drikker 4 genstande på samme dag

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2013, 2017 og 2021