Færre danskere drikker mere end 10 genstande ugentligt

Fewer Danes drink more than 10 units of alcohol per week

Andel der drikker mere end 10 genstande i løbet af en uge

Hvis du drikker alkohol, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at voksne på 18 år og derover:

  • Højst drikker 10 genstande om ugen
  • Højst drikker 4 genstande på samme dag

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010, 2013, 2017 og 2021