Salg af alkohol pr. indbygger fordelt på øl, vin og spiritus
(liter ren alkohol)

Sales per capita: beer, wine and liquor (ltr. alcohol)

Kilde: Danmarks Statistik