Europæiske bryggerier og tapperiers bidrag til velfærdssamfundene

De europæiske bryggeriers bidrager til de europæiske velfærdssamfund med 638 mia. kr.

Bidraget er fordelt således:

2,3 mio. europæere er beskæftiget med øl. Heraf er 130.000 ansat på bryggerierne.

Kilde:  European Economics