Andel af børn og unge, som angiver at have været fulde mindst to gange

Share of children and youngsters who say they have been drunk more than twice

11-årige

13-årige

15-årige

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018