Forbruget af emballeret vand i Europa

Consumption of packaged water in Europe

Tallene angiver forbrug pr. indbygger pr. liter pr. år.

Du kan se de præcise tal for hvert enkelt land ved at holde musen over landet. Lande uden farve er ikke en del af statistikken.

Kilde: Natural Mineral Waters Europe