Forbruget af emballeret vand i Europa

Consumption of packaged water in Europe

Tallene angiver forbrug pr. indbygger pr. liter pr. år. i 2022

Du kan se de præcise tal for hvert enkelt land ved at holde musen over landet. Lande uden farve er ikke en del af statistikken.

Kilde: Natural Mineral Waters Europe