Salg af vand på flaske pr. indbygger

Sales of bottled water per capita

Med vand på flaske forstås hvide vande med kulsyre, naturligt mineralvand med og uden kulsyre samt kildevand.

Chart by Visualizer
Kilde: NMWE  og Unesda