Klima og bæredygtighed

Bryggeri- og tapperibranchen er en af dem, der er kommet længst med cirkulær økonomi, idet den cirkulære tankegang er integrereret i hele branchens produktionskæde.

En grøn branche

Bryggerierne og tapperierne udgør en af de brancher, der er kommet længst med cirkulær økonomi. Mest klassisk er øl- og sodavandskassen, genbrugsflasken og fustagen til fadølsanlægget, der genbruges og cirkulerer i 10-30 år.

Men de danske bryggerier og tapperier har i årevis arbejdet med at reducere deres energi- og vandforbrug, og de har allerede en meget cirkulær forretningsmodel, hvor stort set intet materiale går til spilde ved produktionen.

Desuden driver bryggerierne sammen med dagligvarehandelen et af verdens mest effektive pant- og retursystemer, der sikrer, at 92% af alle flasker og dåser med pant indsamles og enten genbruges eller genanvendes.

Bryggerierne og tapperierne har en ambition om, at i 2030:

 • er deres produktion 100% CO2-neutral.
 • de anvender 100% cirkulære emballager.
 • klimaaftrykket fra deres distribution er reduceret yderligere.

Mål for 2030

 • Returprocent for flasker og dåser er på 99% (delmål 2025: 93%).
 • 90% af disse genanvendes til at fremstille nye fødevareemballager.
 • Alle plastflasker fremstilles af 100% genanvendt plastik (rPET) (delmål 2025: 50%).
 • Al sekundær emballage fremstilles af 100% genbrugsmaterialer (delmål 2025: 50%).
 • Plastforbruget er reduceret.
 • Alle fustager indsamles og genanvendes.
 • Intet affald fra produktion – alt sorteres og genanvendes (mål 2025).

For at nå dette vil vi:

 • sikre, at energiforbruget ved produktion er CO2-neutralt
 • indsamle og genanvende alle flasker, dåser og fustager
 • alene anvende plastflasker fremstillet af 100% genanvendt plast
 • reducere plastforbruget ved f.eks. at vægtreducere, skifte til andre materialer, eliminere spild, genbruge når muligt og sikkert samt sikre at brugt plast opsamles til genanvendelse
 • alene anvende sekundære emballager (karton, plast mm.) fremstillet af genbrugsmaterialer
 • øge ressourceeffektivitet og reducere spild i alle processer samt genanvende alle bi- og restprodukter.

CO2-neutral produktion

95% af den samlede danske produktion af øl, læskedrikke og vand foregår på bryggerier og tapperier, der er miljøgodkendte, og som anvender udstyr og processer svarende til Bedst Anvendelig Teknik (BAT). Virksomhederne anvender miljøstyring, energiledelse og kvalitetssikring. Det betyder, at de arbejder målrettet og systematisk med at reducere deres forbrug af råvarer, energi og andre materialer, hvorved de øger deres ressourceeffektivitet, samtidig med at de reducerer deres klimabelastning pr. produceret enhed. Rest- og biprodukter genanvendes, og ca. 98% af alt ”affald” sorteres og genanvendes.

Sådan arbejder bryggerierne mod co2neutral produktion

100% cirkulær emballage

Afhængig af produkt og emballagetype udgør emballagen mellem 22%-45% af øl og læskedrikkes samlede klimaaftryk. Dette på trods af, at vi i Danmark har et af de mest effektive pant- og retursystemer i verden, der sikrer, at over 90% af alle flasker og dåser med pant indsamles og enten genbruges eller genanvendes.

Bryggerierne og tapperierne fokuserer naturligt på at reducere forbruget af emballage. Det sker blandt andet ved at minimere vægt og forbrug samt undgå spild, udskifte jomfrueligt materiale med genbrugsmaterialer samt bidrage til driften af Dansk Retursystem.

Du kan også se de danske bryggeriers og tapperiers tiltag for at skabe 100% cirkulære plastemballager i disse enkle fakta-ark:

Reduktion af distributionens klimaaftryk

Øl- og læskedrikbranchen arbejder løbende med at effektivisere sin varetransport, så CO2-udledningen nedbringes. Transport fra bryggerierne til kunderne udgør 5-15% af produkternes samlede klimaaftryk. Bryggerierne og tapperierne vil investere mere i grøn omstilling af distributionen og effektivisere transporten yderligere, således at klimaaftrykket fra distributionens er reduceret yderligere i 2030.