Ølsalget i Danmark fordelt på salgssteder

Beer sales in Denmark by trade

Chart by Visualizer
Kilde: Bryggeriforeningen