Ølsalget i Danmark fordelt på salgssteder

Beer sales in Denmark by trade

Kilde: Bryggeriforeningen